PK Racibórz
Przedsi?biorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Raciborzu


Wy¶wietl podsumowanie taboru   |   Poka¿ tak¿e pojazdy wycofane z ruchu   |   Kliknij w nag³ówek tabeli, aby posortowaæ dane.

Nr tab.Nr rej.Marka i typRok prod.Nr fabr.Data rozp. ekspl.Data zak. ekspl.ZajezdniaPoprz. nr tab.Nast. nr tab.RemontyUwagi 
1073SRC 5H04SOR BN122010TK9N2XXBCAL8L5729 22.03.2010  Racibórz -    
1074SRC 5H06SOR BN122010TK9N2XXBCAL8L5728 22.03.2010  Racibórz -    
1075SRC 8H61SOR BN8,52010TK9N3XXBAALSL5007 12.04.2010  Racibórz -    
1079SRC 7L86SOR BN122010TK9N2XXBCAL9L5779 24.09.2010  Racibórz -    
1080SRC 1M93 SOR BN8,52010TK9N3XXCAALSL5020 08.10.2010  Racibórz -    
1081SRC 1M94 SOR BN8,52010TK9N3XXCAALSL5021 08.10.2010  Racibórz -    
1082SRC 4U40SOR BN8,52011TK9N3XXBABLSL5087 17.10.2011  Racibórz -    
1083SRC 4U41SOR BN8,52011TK9N3XXBABLSL5089 17.10.2011  Racibórz -    
1084SRC 4U42SOR BN122011TK9N2XXBCBLSL5886 16.10.2011  Racibórz -    
1085SRC 50G8SOR BN122012TK9N2XXBGCCSL5012 10.2012  Racibórz -    
1086SRC 60G8SOR BN8,52012TK9N3XXBGCLSL5115 10.2012  Racibórz -    
1087SRC 51G9SOR BN8,52012TK9N3XXBGCLSL5116 10.2012  Racibórz -    
1088SRC 52G9SOR BN8,52012TK9N3XXBGCLSL5117 10.2012  Racibórz -    
1089SRC 53G9SOR BN8,52012TK9N3XXBGCLSL5118 10.2012  Racibórz -    
1090SRC 54G9SOR BN122012TK9N2XXBCC1SL5030 10.2012  Racibórz -    
1091SRC HT54SOR BN122017TK9N2XXEMH1SL5775 2021  Racib??rz 201   ex Sevibus Wroc??aw 
2092DW 3LW08SOR BN122017TK9N2XXEMH1SL5779 2021?  Racib??rz 202   ex Sevibus Wroc??aw,
pocz????tkowo nr 1092
 
2093DW 3LW09SOR BN122017TK9N2XXEMH1SL5776 2021?  Racib??rz 200   ex Sevibus Wroc??aw,
poczÄ?tkowo nr 1093
 

Zobacz zdjêcia taboru PK Racibórz w Fotogalerii Transportowej | zobacz najnowsze zdjêcia


Strona g³ówna   |