PK Racibórz
Przedsi?biorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Raciborzu


Wy¶wietl podsumowanie taboru   |   Poka¿ tak¿e pojazdy wycofane z ruchu   |   Kliknij w nag³ówek tabeli, aby posortowaæ dane.

Nr tab.Nr rej.Marka i typRok prod.Nr fabr.Data rozp. ekspl.Data zak. ekspl.ZajezdniaPoprz. nr tab.Nast. nr tab.RemontyUwagi 
1052KAY 574S
SRC V548
Kapena City 7,51998ZCFC59801W5180694 1998  Racibórz -    
1073SRC 5H04SOR BN122010TK9N2XXBCAL8L5729 22.03.2010  Racibórz -    
1074SRC 5H06SOR BN122010TK9N2XXBCAL8L5728 22.03.2010  Racibórz -    
1075SRC 8H61SOR BN8,52010TK9N3XXBAALSL5007 12.04.2010  Racibórz -    
1079SRC 7L86SOR BN122010TK9N2XXBCAL9L5779 24.09.2010  Racibórz -    
1080SRC 1M93 SOR BN8,52010TK9N3XXCAALSL5020 08.10.2010  Racibórz -    
1081SRC 1M94 SOR BN8,52010TK9N3XXCAALSL5021 08.10.2010  Racibórz -    
1082SRC 4U40SOR BN8,52011TK9N3XXBABLSL5087 17.10.2011  Racibórz -    
1083SRC 4U41SOR BN8,52011TK9N3XXBABLSL5089 17.10.2011  Racibórz -    
1084SRC 4U42SOR BN122011TK9N2XXBCBLSL5886 16.10.2011  Racibórz -    
1085SRC 50G8SOR BN122012TK9N2XXBGCCSL5012 10.2012  Racibórz -    
1086SRC 60G8SOR BN8,52012TK9N3XXBGCLSL5115 10.2012  Racibórz -    
1087SRC 51G9SOR BN8,52012TK9N3XXBGCLSL5116 10.2012  Racibórz -    
1088SRC 52G9SOR BN8,52012TK9N3XXBGCLSL5117 10.2012  Racibórz -    
1089SRC 53G9SOR BN8,52012TK9N3XXBGCLSL5118 10.2012  Racibórz -    
1090SRC 54G9SOR BN122012TK9N2XXBCC1SL5030 10.2012  Racibórz -    

Zobacz zdjêcia taboru PK Racibórz w Fotogalerii Transportowej | zobacz najnowsze zdjêcia


Strona g³ówna   |